Đại sứ quán Úc

Chủ đầu tư: Đại sứ Astralia

Địa điểm: Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Nhà cung cấp: Công ty TNHH Hệ thống Xây dựng Euro

Phạm vi công việc: Cung cấp hệ thống Latchways