DỊCH VỤ KỸ THUẬT

  • Đáp ứng yêu cầu thiết kế của khách hàng
  • Thiết lập bản vẽ chi tiết
  • Tùy chỉnh chi tiết cho yêu cầu thiết kế đặc biệt
  • Giải pháp thiết kế không giới hạn đối với hệ thống Eurocs nhưng cũng mở rộng cho các yếu tố xây dựng khác bằng cách cung cấp chi tiết giao diện về cửa sổ trần, mái nhà, tường, cửa & cửa sổ và vv
  • Cung cấp ngân sách, cung cấp và lắp đặt chính xác