Dự án Cáp treo và các công trình phụ trợ Khu du lịch núi Bà Đen - Tây Ninh

Địa điểm:                    KDL núi Bà Đen, Khu phố Ninh Phú, Ninh Sơn,Tây Ninh

Chủ đầu tư:                     Tập đoàn Sungroup

Phạm vi công việc:   Cung cấp hệ mái kim loại Eurozip cho nhà ga Vân Sơn