Hệ thống chống trượt ngã Latchways

Là một hệ thống đảm bảo an toàn cho người sử dụng trong quá trình lắp đặt, bảo hành, bảo trì hệ thống ở độ cao trong khi người sử dụng tự do làm việc.

Giá: Liên hệ

Chia sẻ mạng xã hội: