Ga đường sắt Guang Zhou

- Là một trong bốn trạm trung chuyển hành khách lớn, cũng là trung tâm đường sắt lớn nhất ở châu Á
- Cung cấp tấm ốp nhôm với tổng diện tích 260000 m2, diện tích trần 220.000 m2, viền nhôm trang trí 20.000 m2