Nhà thi đấu Jiangsu

Cung cấp 55.000 m2 tấm mái, hình trang trí tổ ong 40.000 m2, tấm nhôm với diện tích 23.000 m2