Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Địa điểm:  Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư Quốc tế Đà Nẵng 
Nhà cung cấp: Công ty TNHH Hệ thống Xây dựng Châu Âu
Phạm vi công việc: Cung cấp chống trượt ngã Latchways và hệ thống bậc thang lên mái