Trung tâm triển lãm Quốc tế Xin jiang

- Đây là một tòa nhà công cộng lớn kết hợp các cuộc họp, triển lãm, các cuộc họp kinh doanh, họp mặt lớn, lễ kỷ niệm và các chức năng khác.
-Cung cấp hệ mái với 85.000 m2, các tấm trang trí tổ ong 10.000 m2, viền nhôm 10.000 m2