Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Địa điểm: Hà Nội
Nhà thầu chính: Nhà thầu EPC cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội tại Cát Linh - Hà Đông
Nhà cung cấp: Công ty TNHH Hệ thống Xây dựng Châu Âu

Phạm vi công việc: Cung cấp hệ thống chống trượt ngã Latchways (11 trạm)