Dịch vụ kĩ thuật

  • Đáp ứng yêu cầu thiết kế của khách hàng
  • Thiết lập chi tiết bản vẽ toàn diện
  • Tùy chỉnh chi tiết cho yêu cầu thiết kế đặc biệt
  • Giải pháp thiết kế không chỉ giới hạn đối với Hệ thống Euro mà còn mở rộng đến các yếu tố xây dựng khác bằng cách cung cấp chi tiết bản vẽ trên bầu khoảng không, cửa lên mái, tường rèm, cửa & cửa sổ và v.v...
  • Cung cấp  dự toán chính xác về  vật liệu và cài đặt