GIÁM SÁT KỸ THUẬT

Eurocs cung cấp dịch vụ giám sát kỹ thuật thông qua thực hiện:

  • Hướng dẫn cài đặt, cung cấp hệ thống kết nối đính kèm và bảo hành hệ thống hoàn chỉnh
  • Các thành phần và phụ kiện của Euro được sử dụng trong hệ thống sẽ là các sản phẩm có chất lượng đạt tiêu chuẩn cao.

Vật liệu Eurocs được giám sát chặt chẽ thông qua việc thực hiện nhằm đạt được chất lượng tốt nhất, cung cấp vật liệu chất lượng cao và bền vững cho việc xây dựng hệ thống. Các vật liệu có thể đạt được:

  • 100% chống chịu thời tiết
  • Tuổi thọ từ 50 năm trở lên
  • Kết cấu công trình cao chống chịu mọi khí hậu và áp lực nặng
  • Chống lửa cao với thời gian tối thiểu là 1 giờ
  • Cách nhiệt tuyệt vời để giảm tiêu thụ điện cho điều hòa không khí
  • Hiệu suất âm thanh cao và cung cấp không gian phù hợp cho người sở hữu
  • Có thể lắp ghép thêm các ứng dụng trên bề mặt mà vẫn đảm bảo thẩm mỹ