Dự án Cải tạo khu nhà tập luyện và thi đấu Bi sắt

Địa điểm:                    13 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chủ đầu tư:                Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trinh dân dụng – hạ tầng giao thông

Phạm vi công việc:   Cung cấp hệ mái kim loại Eurozip, trần nhôm Flatzip