Dự án Cải tạo tòa nhà Sun City

Địa điểm:                    13 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chủ đầu tư:                Tập đoàn Sungroup

Phạm vi công việc:   Cung cấp hệ mái kim loại Eurozip