Dự án Heiniken Vũng Tàu

Địa điểm:                    Nhà máy Heiniken Vũng Tàu

Chủ đầu tư:                

Phạm vi công việc:   Cung cấp hệ thống chống trượt ngã trên mái Eurogard