Dự án Khu cây xanh thể dục thể thao huyện Đông Anh

Địa điểm:                    xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội

Chủ đầu tư:                BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh

Phạm vi công việc:   Cung cấp hệ mái kim loại Eurozip và trần nhôm Flatzip