Dự án: Tuyến cáp treo số 8 và các công trình phụ trợ

Địa điểm:                    Thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Chủ đầu tư:                Công ty CP dịch vụ cáp treo Bà Nà

Phạm vi công việc:    Cung cấp hệ mái kim loại Eurozip