logo

Tiếng Việt
English

Dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông
Dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông
Dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông
Dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông
Dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông
Dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông
Dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông
Dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông
Dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông
Dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông
Dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông
Dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông
Dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông
Dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông
Dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Địa điểm:                    Hà Nội

Chủ đầu tư:                Nhà thầu EPC cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội tại Cát Linh - Hà Đông

Phạm vi công việc:    Cung cấp hệ thống chống trượt ngã trên mái MSA Latchways

Sản Phẩm Nổi Bật

Nổi Bật
Chống trượt ngã MSA Latchways
Chống trượt ngã MSA Latchways
Nổi Bật
Cửa lên mái Eurodor
Cửa lên mái Eurodor

Cửa lên mái Eurodor

Giá : Liên hệ
Nổi Bật
Tấm lấy sáng Polycarbonate Rodeca
Tấm lấy sáng Polycarbonate Rodeca
Nổi Bật
Hệ mái nhôm sườn đứng Eurozip
Hệ mái nhôm sườn đứng Eurozip
Nổi Bật
Tấm ốp nhôm đục lỗ
Tấm ốp nhôm đục lỗ
Nổi Bật
Mái kim loại sườn đứng Flatzip
Mái kim loại sườn đứng Flatzip
Nổi Bật
Tấm ốp nhôm Alubond USA
Tấm ốp nhôm Alubond USA