Ngân hàng ACLEDA

Dự án:

ACLEDA Bank

Địa điểm:
 # 61, Preah Monivong Blvd, Srah Chork, Phnom Penh, Campuchia.
 

Nhà thầu chính: 
 
 Chi nhánh  công ty Huyndai Amco Co., Ltd.

Nhà cung cấp:
 
Công ty TNHH Hệ thống Châu Âu
Phạm vi công viêc:

 

 Cung cấp hệ thống chống trượt ngã trên mái tòa nhà