Nhà Hát Vĩnh Phúc


Địa điểm
 
Thành phố VĩnhYên, Vĩnh Phúc, Việt Nam.
Chủ đầu tư
 
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc.
Phạm vi công việc       
 
Cung cấp 10.000 m2  tấm ốp nhôm Alubond USA