logo

Tiếng Việt
English

Nhà Hát Vĩnh Phúc

Nhà Hát Vĩnh Phúc
Nhà Hát Vĩnh Phúc
Nhà Hát Vĩnh Phúc
Nhà Hát Vĩnh Phúc
Nhà Hát Vĩnh Phúc
Nhà Hát Vĩnh Phúc
Nhà Hát Vĩnh Phúc
Nhà Hát Vĩnh Phúc
Nhà Hát Vĩnh Phúc
Nhà Hát Vĩnh Phúc
Nhà Hát Vĩnh Phúc
Nhà Hát Vĩnh Phúc
Nhà Hát Vĩnh Phúc
Nhà Hát Vĩnh Phúc
Nhà Hát Vĩnh Phúc

Địa điểm:                    Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Chủ đầu tư:                Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc

Phạm vi công việc:   Cung cấp 10.000 m2  tấm ốp nhôm Alubond USA

Sản Phẩm Nổi Bật

Nổi Bật
Chống trượt ngã Latchways
Chống trượt ngã Latchways
Nổi Bật
Cửa lên mái Eurodor
Cửa lên mái Eurodor

Cửa lên mái Eurodor

Giá : Liên hệ
Nổi Bật
Tấm lấy sáng Polycarbonate Rodeca
Tấm lấy sáng Polycarbonate Rodeca
Nổi Bật
Hệ mái nhôm sườn đứng Eurozip
Hệ mái nhôm sườn đứng Eurozip
Nổi Bật
Tấm ốp nhôm đục lỗ
Tấm ốp nhôm đục lỗ
Nổi Bật
Mái kim loại sườn đứng Flatzip
Mái kim loại sườn đứng Flatzip
Nổi Bật
Tấm ốp nhôm Alubond USA
Tấm ốp nhôm Alubond USA