Tòa nhà xanh Liên hợp quốc

Dự án: Tòa nhà Xanh của Liên hợp quốc

Địa điểm: 304 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam.

Phạm vi công việc: Cung cấp hệ thống chống trượt ngã trên mái Latchway.